Sludinājums: Malkas žāvēšanas iekārta

Publicēts
31.07.2017
31.07.2017
Pasūtītājs
EKO KOKSNE (53603050231)
Termiņš
14.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 31/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

EKO KOKSNE

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

53603050231

Adrese

Iecavas nov., "Bucenieki", Latvija, LV-3913

Tālruņa numurs(-i)

29113773

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Dairis Drīksne, 29113773, dairis.driksne@ekobloks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Malkas žāvēšanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Bucenieki", Iecavas nov., LV-3913

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/03/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

14/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Biksēres ielā 6, Rīgā

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

502291__0_3Tehniskaspecifikacijakalte.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv