Sludinājums: Polimēru aglomerēšanas līnijas iegāde

Publicēts
22.06.2017
22.06.2017
Pasūtītājs
AS PET BALTIJA (42103029708)
Termiņš
07.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS PET BALTIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103029708

Adrese

Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija, LV - 3004

Tālruņa numurs(-i)

67353441

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kaspars Fogelmanis, mob.t. 26458258, kaspars.fogelmanis@petbaltija.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Polimēru aglomerēšanas līnijas iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jelgava

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

07/01/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

575250 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aviācijas iela 18, Jelgava

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atkritumu pārstrādes veicināšana - 1.kārta

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

498542__0_3656176221624231.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv