Sludinājums: Laboratorijas iekārtas

Publicēts
10.04.2017
10.04.2017
Pasūtītājs
SIA "L.Ē.V." /Ekstraktu rūpnīca/ (48503003037)
Termiņš
27.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/04/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "L.Ē.V." /Ekstraktu rūpnīca/

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503003037

Adrese

Ekstraktu rūpnīca, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3040

Tālruņa numurs(-i)

+37163077434

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+37163077439

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Igors Sakuļins, rd@lev-extracts.com, 37129249378

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Laboratorijas iekārtas

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ekstraktu rūpnīca, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

27/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22180 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:30
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ekstraktu rūpnīca, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

490998__0_iepirk2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv