Sludinājums: paralēlās braukšanas iekārta

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
SIA "Valdagro" (50103834841)
Termiņš
07.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Valdagro"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103834841

Adrese

"Upmaļi", Meņģeles pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5047

Tālruņa numurs(-i)

26198294

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Valdis Lazdiņš tel 26198294

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

paralēlās braukšanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Upmaļi Meņģeles pag. Ogres nov. LV5047

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

29/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Upmaļi Meņģeles pag. Ogres nov. LV5047

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473920__0_paralelabrauksana2311216.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv