Sludinājums: Ādas noņemšanas iekārta

Publicēts
19.10.2016
19.10.2016
Pasūtītājs
SIA "Rēzeknes Gaļas Kombināts" (42403012397)
Termiņš
30.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/10/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Rēzeknes Gaļas Kombināts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403012397

Adrese

Rīgas iela 22, Rēzekne, Latvija, LV – 4600

Tālruņa numurs(-i)

64628086

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64628050

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs Aivars Circāns, +371 64628086, aivars.c@rgk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ādas noņemšanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", Rīgas iela 22, Rēzekne, LV – 4601

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

30/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

468576__0_IPTA5Adasnonemsanasiekarta.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv