Sludinājums: Iekārta atkārtotai ūdens izmantošanai dārzeņu pirmapstrādes procesā

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
KS "Baltijas Dārzeņi" (40003790360)
Termiņš
07.09.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/08/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

KS "Baltijas Dārzeņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003790360

Adrese

Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija, LV-2117

Tālruņa numurs(-i)

29489125

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67895800

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Jānis Bušs, t.- 29489125, e-pasts: janis.bush@darzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārta atkārtotai ūdens izmantošanai dārzeņu pirmapstrādes procesā

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

90000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/09/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaunbajāri, Salaspils novads, LV-2117

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Kopējā tirgus organizācijas pasākuma ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

462208__0_tehniskspecifikcija.78.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv