Sludinājums: Iekārta smalcinātā siltumizolācijas materiāla iepakošanai BIG BAG tipa maisos

Publicēts
25.07.2016
25.07.2016
Pasūtītājs
THERMEKO SIA (40103252943)
Termiņš
08.08.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/07/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

THERMEKO SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103252943

Adrese

Kandavas iela 14b, Rīga, Latvija, LV-1083

Tālruņa numurs(-i)

67469181

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67469183

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Igors Usiļonoks, tālr. 67 469 181, info@thermeko.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārta smalcinātā siltumizolācijas materiāla iepakošanai BIG BAG tipa maisos

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, saimniecība „Masti 1”, LV-4626

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/08/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kandavas iela 14b, Rīga, LV-1083

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

459158__0_Specifikacijaiepakosana.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv