Sludinājums: Tehnikas, iekārtu un aprīkojuma komplekta tropisko garneļu audzēšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana

Publicēts
29.02.2016
29.02.2016
Pasūtītājs
Fishbode SIA (48503025246)
Termiņš
16.03.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Fishbode SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503025246

Adrese

Ziedi-1, Auru pag., Dobeles novads, Latvija, LV3701

Tālruņa numurs(-i)

29425870

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs Gints Dzelme, 29425870, dzelmegints@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas, iekārtu un aprīkojuma komplekta tropisko garneļu audzēšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Kalna Oši”, Dobeles pagasts, Dobeles novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/05/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

440000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

16/03/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Lutriņu iela 1-7, LV-1002 Mārim Hmeļņickim personīgi, iepriekš sazvanoties, tālr. 22020863

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Ja nepieciešams, papildus informāciju un piedāvājuma formas paraugu Word formātā iespējams saņemt, sazinoties ar Gintu Dzelmi, dzelmegints@gmail.com

Avots: pvs.iub.gov.lv