Rezultāts: Saldējuma ražošanas, fasēšanas un iepakošanas iekārtu komplekts.

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Rūjienas Saldējums" (44103057131)
Uzvarētājs
SIA “Loritex” (LV50103535971)
Summa
206 650,00 EUR
Tālrunis
29180444, 64263481

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Rūjienas Saldējums"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103057131

 Adrese: Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas novads, Latvija, LV-4240

 Tālruņa numurs(-i): 29180444
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64263481

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Edgars Jaškulis, 26688906, edgars@rujienassaldejums.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Saldējuma ražošanas, fasēšanas un iepakošanas iekārtu komplekts.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 05/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Loritex LV50103535971 Bauskas iela 58a-12, Rīga, LV-1004. Latvija
MILLI, SIA LV40103277364 Ganību dambis 21B Rīga, LV1005. Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Loritex”  LV50103535971  Bauskas iela 58a-12, Rīga, LV-1004.  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 206650 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv