Grozījumi: “Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10.kārta”

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Rīgas Stradiņa universitāte (90000013771)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771

Pasta adrese

Dzirciema iela 16

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1007

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Mācību departamenta Iepirkumu nodaļa

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inese Ribikauska

Tālruņa numurs

67060821

Faksa numurs

67409245

E-pasta adrese

Inese.Ribikauska@rsu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rsu.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

“Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10.kārta”

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10.kārta

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
38000000-5 38122000-6
38311200-0
38416000-4

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

RSU 2015/7/MA-AK

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2015/S 218-397328 11/11/2015 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 06/11/2015 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

06/11/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta:
Daļa Nr.2
Šī teksta vietā:
Barometrs-termometrs-higrometrs
Jābūt:
/
Teksta labojuma vieta:
Daļa Nr.3
Šī teksta vietā:
Amplifikators
Jābūt:
/

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma 2.daļa izbeigta bez rezultātiem, pamatojoties uz PIL 38.panta pirmo daļu, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkuma 3.daļa izbeigta pamatojoties uz PIL 38.panta pirmo daļu, jo trīs pretendentu iensiegtie piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām.

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Avots: pvs.iub.gov.lv