Sludinājums: Iekārtu un aprīkojuma piegāde konservu ražotnei, piegādes iespējamas pa daļām. Detalizēta informācija tehniskajā specifikācijā

Publicēts
02.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Piejūra" (42103015731)
Termiņš
17.02.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Piejūra"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103015731

Adrese

"Avoti", Nīcas pag., Nīcas nov., Latvija, 3473

Tālruņa numurs(-i)

26675666

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mihails Šilovs, 29118337

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārtu un aprīkojuma piegāde konservu ražotnei, piegādes iespējamas pa daļām. Detalizēta informācija tehniskajā specifikācijā

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Avoti", Nīcas pagasts, Nīcas novads, Latvija, LV-3473

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

17/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Avoti", Nīcas pagasts, Nīcas novads, Latvija, LV-3473

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

438126__0_iepirkumsiekartam.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv