Rezultāts: Rulonu prese

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Zarečje" (41501010083)
Uzvarētājs
VALTEK SIA (43603020413)
Summa
30 000,00 EUR
Tālrunis
26465727

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Zarečje"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501010083

 Adrese: Krāslavas novads, Robežnieku pagasts, p/n Robežnieki, c.Pleiki, Latvija, LV-5666

 Tālruņa numurs(-i): 26465727
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības īpašnieks Viktors Klaģišs t:26465727; zarecje1@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rulonu prese
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
VALTEK SIA 43603020413 Jaunbērzi Cenu pagasts Ozolnieku novads LV-3042 Latvija
PAKAVS SIA 48703001414 "Aptieka"Bebru pagasts Kokneses novads Latvija
SIA DOTNUVOS PROJEKTAI 43603041881 Jūŗmalas iela 13c Piņķi Babītes pagasts Babītes novads Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 VALTEK SIA  43603020413  Jaunbērzi Cenu pagasts Ozolnieku novads LV-3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 30000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv