Rezultāts: „Projektoru lampu piegāde RTU vajadzībām”

Publicēts
14.12.2015
14.12.2015
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Uzvarētājs
SIA Biroteh (40003427250), SIA Tomega (40103361909), SIA ProVision Baltic (40103888490)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.rtu.lv/content/view/3109/1439/l...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 14/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977
Pasta adrese: Kaļķu 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1658 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Vineta Apine Tālruņa numurs: 67089767
E-pasta adrese: vineta.apine@rtu.lv Faksa numurs: 67089016
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv/content/view/3109/1439/lang,lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Projektoru lampu piegāde RTU vajadzībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Projektoru lampu piegāde saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
38652100-1 31531000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RTU 2015/169

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vispārīgā vienošanās par projektoru lampu piegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Biroteh, 40003427250

Pasta adrese: Mūkusalas 42

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Tomega, 40103361909

Pasta adrese: "PIEPILSĒTAS"

Pilsēta/Novads: Ķekavas novads

Pasta indekss: LV2111

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ProVision Baltic, 40103888490

Pasta adrese: Ieriķu 67a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Vispārīgās vienošanās noslēgšana ar vairākiem pretendentiem, kuri atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemākajām cenām.


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv