Sludinājums: Vingrošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un laukuma ierīkošana Zvejniekciema stadionā, Bērzu alejā 7, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā

Publicēts
06.10.2015
06.10.2015
Pasūtītājs
Saulkrastu novada dome (90000068680)
Termiņš
19.10.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Daina Kučeruka Aivars Gavars
E-pasts
Sludinājums
saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/pub...
Tālrunis
67142513 22008416

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 06/10/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Saulkrastu novada dome, 90000068680
Pasta adrese: Raiņa ielā 8
Pilsēta/Novads: Saulkrasti, Rīgas raj. Pasta indekss: LV-2160 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Daina Kučeruka Aivars Gavars Tālruņa numurs: 67142513 22008416
E-pasts: daina.kuceruka@saulkrasti.lv Faksa numurs: 67951150
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.saulkrasti.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/publiskie-iepirkumi/iepirkumi8prim
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Vingrošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un laukuma ierīkošana Zvejniekciema stadionā, Bērzu alejā 7, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Bērzu aleja 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

„Vingrošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un laukuma ierīkošana Zvejniekciema stadionā, Bērzu alejā 7, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā” saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. Paredzamā līgumcena līdz 5880,00 euro bez PVN.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
37442000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  2 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2015/32

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 19/10/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks P,C 08:30-12:00 12:30-18:00, O,T 08:30-12:00 12:30-17:00, P 08:00 -14:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 19/10/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv