Sludinājums: Iekārtu komplekts zivju inkubācijas ceha tehnoloģisko līniju piegādei un uzstādīšanai

Publicēts
07.09.2015
07.09.2015
Pasūtītājs
AS „Nagļi” (40003040664)
Termiņš
24.09.2015
Tālrunis
26548417

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/09/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): AS „Nagļi”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003040664

Adrese: "Nagļi", Nagļu pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV-463

Tālruņa numurs(-i): 26548417
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): direktore Ginta Kalvāne 26548417, e pasts dzivaskarpas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Iekārtu komplekts zivju inkubācijas ceha tehnoloģisko līniju piegādei un uzstādīšanai
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Nagļi", Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-463, Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20/12/2017
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 500000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 24/09/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, 126.kab
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 419210__0_tehniskaspecifikacijaiekartam.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv