Sludinājums: Vertikālās ass vēja turbīnas aerodinamisko simulāciju veikšana atbilstošās laboratorijās

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
SIA Multipla Energy (50103418491)
Termiņš
29.06.2015
Tālrunis
29225982

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Multipla Energy

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 50103418491

Adrese: Zolitūdes iela 46 k-2 -76, Rīga, Latvija, LV-1029

Tālruņa numurs(-i): 29225982
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Pētnieks, Viesturs Zeps, 29225982, viesturs.zeps@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Vertikālās ass vēja turbīnas aerodinamisko simulāciju veikšana atbilstošās laboratorijās
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Latvija, Eiropas Savienība
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 210000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 29/06/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kr. Barona iela 32-7, Rīga LV-1011, Latvija
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: SIA TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Kompetences centri"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 409675__0_IPAMEAerodinamika16215v1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv