Sludinājums: Gāzveida degvielas (metāna) kompresijas, uzkrāšanas un padeves transportlīdzekļa tehnoloģiskā procesa realizējošās hidrauliskā vienas pakāpes šķidrā virzuļa tehnoloģisko risinājumu izmantojošā kompresora sistēmas drošas un stabilas darbības realizācijai nepieciešamo algoritmu izstrāde

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
SIA "GasMiner" (50103795991)
Termiņš
01.07.2015
Tālrunis
+37129715632

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "GasMiner"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 50103795991

Adrese: Mazā kalna iela 13-2, Rīga, Latvija, LV-1003

Tālruņa numurs(-i): +37129715632
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ansis Mežulis, 26479419, ansis.mezulis@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Gāzveida degvielas (metāna) kompresijas, uzkrāšanas un padeves transportlīdzekļa tehnoloģiskā procesa realizējošās hidrauliskā vienas pakāpes šķidrā virzuļa tehnoloģisko risinājumu izmantojošā kompresora sistēmas drošas un stabilas darbības realizācijai nepieciešamo algoritmu izstrāde
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Ķemeru iela 26, Jūrmala, LV-2015
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 75000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 01/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mazā kalna iela 13-2, Rīga
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājuma 2.1.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centrs"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 409804__0_GasMineriepirkums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv