Rezultāts: Zāģēšanas iekārta kokmateriālu šķērszāģēšanai garumā

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" (45401010204)
Uzvarētājs
SIA "BSTL" (LV40003837411)
Summa
95 000,00 EUR
Tālrunis
25634895

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401010204

 Adrese: "Latvāņi", Bērzaunes pag., Madonas nov., Latvija, LV-4853

 Tālruņa numurs(-i): 25634895
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītājs Ralfs Amoliņš, tālr. 25956150, e-pasts: ralfs.amolins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Zāģēšanas iekārta kokmateriālu šķērszāģēšanai garumā
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 10/03/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/03/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 31/03/2015
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "BSTL" LV40003837411 Stabu iela 93-7, Rīga, LV-1009 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "BSTL" LV40003837411 Stabu iela 93-7, Rīga, LV-1009 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "BSTL"  LV40003837411  Stabu iela 93-7, Rīga, LV-1009  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 95000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv