Rezultāts: Lauksaimniecības produktu pārstrādes līnijas iegāde

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
SIA ATASCO (40103416944)
Uzvarētājs
SIA Grandus (50103108221)
Summa
40 335,57 EUR
Tālrunis
26405131, 29402969

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA ATASCO

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103416944

 Adrese: Ropažu iela 81-2, Rīga, Latvija, LV-1006

 Tālruņa numurs(-i): 26405131, 29402969
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Ilze Saltā, 26405131, atasco@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauksaimniecības produktu pārstrādes līnijas iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 05/05/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 22/05/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Grandus 50103108221 Rīga , Ūnijas iela 8c, LV 1084 Latvija
SIA Saint-tech 40103232449 A.Deglava 156-172, Rīga LV-1021 Latvija
SIA ETC Service 40103311626 Mārkalnes iela 10, Rīga LV-1024 Latvija
"K&M" Sp. J. 5511000156 ul. 27 Stycznia 9 34-120 Andrychów Polija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Grandus  50103108221  Rīga , Ūnijas iela 8c, LV 1084  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 40335.57 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv