Sludinājums: Degvielas daudzuma noteikšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Valsts ieņēmumu dienests (90000069281)
Termiņš
05.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Paula Podniece
E-pasts
Sludinājums
https://www.vid.gov.lv/default.aspx...
Tālrunis
67120204

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281
Pasta adrese: Talejas iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1978 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Paula Podniece Tālruņa numurs: 67120204
E-pasts: Paula.Podniece@vid.gov.lv Faksa numurs: 67122907
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vid.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&id=4429&hl=1
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Degvielas daudzuma noteikšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Grebņevas, Terehovas, Pāternieku, Silenes un Vientuļu muitas kontroles punkti.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Iepirkuma priekšmets ir VID degvielas daudzuma noteikšanas iekārtu ADAST V-LINE MINOR, 8997.623/S/80 tehnisko apkopju, remontu, tvertņu skalošanas, pildņu/mērstieņu metroloģiskās pārbaudes un Pasūtītāja darbinieku apmācība Iekārtu lietošanā saskaņā ar VID prasībām.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50510000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

FM VID 2015/198

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 05/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.15 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.15 līdz plkst.15.45.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 05/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma darbības laiks: 24 mēneši vai līdz sasniegta līguma summa.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv