Sludinājums: Divu sanitāro konteineru uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētas Dubrovina un Centrālajā parkā

Publicēts
28.04.2015
28.04.2015
Pasūtītājs
Daugavpils pilsētas dome (90000077325)
Termiņš
12.05.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Jurijs Bārtuls
E-pasts
Sludinājums
www.daugavpils.lv/lv/27...
Tālrunis
65404329

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 28/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils pilsētas dome, 90000077325
Pasta adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5400 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Jurijs Bārtuls Tālruņa numurs: 65404329
E-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv Faksa numurs: 65421941
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpils.lv/lv/27
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Divu sanitāro konteineru uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētas Dubrovina un Centrālajā parkā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Divu sanitāro konteineru uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētas Dubrovina un Centrālajā parkā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
51800000-0 90900000-6

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 01/06/2015(dd/mm/gggg)
līdz             30/09/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPD 2015/49

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 12/05/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks pirmdienas 8.00 - 18.00, otrdienas, trešdienas, ceturtdienas 8.00 - 17.00, piektdienas 8.00 - 16.00. Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 12/05/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

12/05/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00
Vieta:  Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, 306.kabinets (3.stāvs)

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", 90009547852
Pasta adrese: Saules ielā 5A
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv