Rezultāts: „VSIA ‘‘Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” kontaktu centra funkcionalitātes paplašināšanas iepirkums”

Publicēts
02.03.2015
02.03.2015
Pasūtītājs
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (40003457128)
Uzvarētājs
SIA „Baltic Premier Partners” (40103280557)
Summa
12 309,69 EUR
Sludinājums
www.bkus.lv/page/?main_page_id=43&p...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 02/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", 40003457128
Pasta adrese: Vienības gatve 45
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1004 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inga Selecka Tālruņa numurs: 67064920
E-pasta adrese: inga.selecka@bkus.lv Faksa numurs: 67064473
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bkus.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bkus.lv/page/?main_page_id=43&page_type=iepj&show=1

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„VSIA ‘‘Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” kontaktu centra funkcionalitātes paplašināšanas iepirkums”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Kontaktu centra funkcionalitātes paplašināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
32500000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12309.69 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2015/13

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: SIA „Baltic Premier Partners”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Baltic Premier Partners”, 40103280557

Pasta adrese: Biroju iela 10, Lidostas „Rīga” teritorija

Pilsēta/Novads: Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67015515

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12309.69    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12309.69    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", 40003457109
Pasta adrese: Pilsoņu iela 13
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: 1002 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv