Sludinājums: Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, garantijas nodrošināšana un nolietoto kondicionēšanas iekārtu demontāža un utilizācija

Publicēts
25.03.2015
25.03.2015
Pasūtītājs
Ekonomikas ministrija (90000086008)
Termiņš
08.04.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Žanna Levina
E-pasts
Sludinājums
www.em.gov.lv...
Tālrunis
67013269

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ekonomikas ministrija, 90000086008
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1519 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Žanna Levina Tālruņa numurs: 67013269
E-pasts: Zanna.Levina@em.gov.lv Faksa numurs: 67280882
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.em.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.em.gov.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, garantijas nodrošināšana un nolietoto kondicionēšanas iekārtu demontāža un utilizācija

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, garantijas nodrošināšana un nolietoto kondicionēšanas iekārtu demontāža un utilizācija

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39717200-3 45331220-4

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 30 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

EM 2015/22

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 08/04/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks P. - Pk. no plkst.: 9:00 - 16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 08/04/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Preces piegāde un uzstādīšana Ekonomikas ministrijas vajadzībām daļēji tiks finansēta arī no programmas „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013) VSID/TP/CFLA/11/15 – EM kā ES fondu atbildīgās iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanas tehniskā palīdzība” līdzekļiem

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 90000068854
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv