Rezultāts: EŅĢU KNIEŽU RAŽOŠANAS IEKĀRTU KOMPLEKTA PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN DARBINIEKU INSTRUKTĀŽA

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
SIA GRANĪTS (50103001171)
Uzvarētājs
Carlo Salvi S.p.A. (IT00813180155)
Summa
190 800,00 EUR
Tālrunis
26436209

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 10/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA GRANĪTS

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 50103001171

 Adrese: Viestura pr. 83-5, Rīga, , Latvija, LV-1005

 Tālruņa numurs(-i): 26436209
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Mārtiņš Šķiņķis, projektu vadītājs, +371 29173103, martins@1b.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: EŅĢU KNIEŽU RAŽOŠANAS IEKĀRTU KOMPLEKTA PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN DARBINIEKU INSTRUKTĀŽA
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 24/02/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 10/03/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Carlo Salvi S.p.A. IT00813180155 20122 Milano (Milāna) - Via Tommaso Salvini, 10 Itālija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Carlo Salvi S.p.A.  IT00813180155  20122 Milano (Milāna) - Via Tommaso Salvini, 10  Itālija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 190800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv