Sludinājums: Rezerves daļu piegāde Ocean Optics spektrometra HR4000 un gaismas avota DT-MINI-2 komplektam LLU Meža fakultātes vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/048 ietvaros

Publicēts
23.02.2015
23.02.2015
Pasūtītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)
Termiņš
06.03.2015
Sludinājums
http://www.llu.lv...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/395565...