Sludinājums: Presētās papīrmasas iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrādne maza izmēra rūpnieciskajā iekārtā, ERAF projekta Nr. 2014/0022/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/042 „Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem” ietvaros

Publicēts
24.02.2015
24.02.2015
Pasūtītājs
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (90002128378)
Termiņš
27.03.2015
Sludinājums
www.kki.lv...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/395206...