Sludinājums: EŅĢU KNIEŽU RAŽOŠANAS IEKĀRTU KOMPLEKTA PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN DARBINIEKU INSTRUKTĀŽA

Publicēts
24.02.2015
24.02.2015
Pasūtītājs
SIA GRANĪTS (50103001171)
Termiņš
10.03.2015
Tālrunis
26436209

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/02/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA GRANĪTS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 50103001171

Adrese: Viestura pr. 83-5, Rīga, , Latvija, LV-1005

Tālruņa numurs(-i): 26436209
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Mārtiņš Šķiņķis, projektu vadītājs, +371 29173103, martins@1b.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: EŅĢU KNIEŽU RAŽOŠANAS IEKĀRTU KOMPLEKTA PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN DARBINIEKU INSTRUKTĀŽA
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084, Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 09/10/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 190000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 10/03/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084, Latvija
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Augstas pievienotās vērtības investīcijas
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 395778__0_NolikumsuntehniskspecifikcijaiepirkumamkniedesIIfinal.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv