Rezultāts: Klimatiskā kamera-vitrīna un klimatiskās krātuves skapis

Publicēts
04.12.2014
04.12.2014
Pasūtītājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (90000076673)
Uzvarētājs
SIA "WSP" (40103375307)
Summa
41 995,26 EUR
Sludinājums
lnvm.lv/?cat=47...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 04/12/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 90000076673
Pasta adrese: Lācplēša iela 106/108
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1003 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ineta Ozoliņa Tālruņa numurs: 67223004
E-pasta adrese: ineta.ozolina@history-museum.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lnvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://lnvm.lv/?cat=47

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Klimatiskā kamera-vitrīna un klimatiskās krātuves skapis

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 26
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lāčplēša iela 1-6/108, Rīga; Brīvības bulvāris 32, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Klimatisko krātuvju skapju piegāde, kopskaitā 2 gab.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
92520000-2 39000000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41995.26 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNVM 2014/37

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Klimatiskais krātuves skapis
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "WSP", 40103375307

Pasta adrese: Grēdu iela 1-80

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1019

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@wsp.lv

Tālruņa numurs: 22 477 704

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 56986.77    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41995.26    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv