Rezultāts: Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju tehniskā apkope un remonts

Publicēts
28.07.2014
28.07.2014
Pasūtītājs
Rīgas domes Labklājības departaments (90000055224)
Uzvarētājs
SIA „Tehnovers” (40003594676)
Summa
18 845,00 EUR
Sludinājums
www.riga.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 28/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Labklājības departaments, 90000055224
Pasta adrese: Baznīcas iela 19/23
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Edgars Lauskis Tālruņa numurs: 67037427
E-pasta adrese: edgars.lauskis@riga.lv Faksa numurs: 67105199
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.riga.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju tehniskā apkope un remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 1
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju tehniskā apkope un remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
50000000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

18845 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD LD 2014/39

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: DL-14-176-lī
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Tehnovers”, 40003594676

Pasta adrese: Pāles iela 14

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16529    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16529    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: DL-14-177-lī
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Tehnovers”, 40003594676

Pasta adrese: Pāles iela 14

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2316    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2316    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Katrā iepirkuma daļā ir cits uzvarētājs


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv