Sludinājums: „Spiediena impregnēšanas un vakuuma karstās eļļas koksnes žāvēšanas iekārtu iegāde ar piegādi SIA „BBidea”

Publicēts
14.11.2013
14.11.2013
Pasūtītājs
SIA" BBidea" (40103594371)
Termiņš
29.11.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA" BBidea"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103594371

Adrese: " Vitrupes Krasti" Viļķenes pagasts, Limbažu novads LV 4050, Latvija, LV 4050

Tālruņa numurs(-i): 26437339
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Andris Briedis, valdes priekšsēdētājs, 26437339

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: „Spiediena impregnēšanas un vakuuma karstās eļļas koksnes žāvēšanas iekārtu iegāde ar piegādi SIA „BBidea”
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: " Rasas", Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/11/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 450000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 29/11/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: „BBidea”, adrese: „Vitrupes Krasti”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, Latvija, LV 4050
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Augstas pievienotās vērtības investīcijas
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340129__0_nolikumsimpregnesanafinal.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv