Sludinājums: Sīpolu lakstu griezējs

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Kooperatīvā sabiedrība " MŪSMĀJU DĀRZEŅI" (40003865839)
Termiņš
06.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Kooperatīvā sabiedrība " MŪSMĀJU DĀRZEŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003865839

Adrese: " Galiņi" , Madlienas pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5045

Tālruņa numurs(-i): 29115385
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Konsultants Kārlis Strazdiņš, tālr. 29115385, e-pasts karlis@musmajudarzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sīpolu lakstu griezējs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Zūmaņi", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 26/12/2013
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 15000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Galiņi", Madlienas pag., Ogres nov., vai elektroniski karlis@musmajudarzeni.lv
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELGF Tirgus kopējā organizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340620__0_Cenuaptaujastehniskspecifikcijasipolulakstugriezejam.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv