Rezultāts: “Reaģentu imūnķīmiskiem izmeklējumiem piegāde darbam ar analizatoru Architect i1000”

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" (40003400059)
Uzvarētājs
SIA " Tamro" (40003133428)
Summa
29 865,99 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika", 40003400059
Pasta adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1026 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Aīda Rancāne Tālruņa numurs: 67829948
E-pasta adrese: iem.poliklinika@iem.gov.lv Faksa numurs: 67829902
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://poliklinika.iem.gov.lv/lat/par_mums.php
Pircēja profila adrese (URL): http://poliklinika.iem.gov.lv/lat/jaunumi.php

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts kapitālsabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


“Reaģentu imūnķīmiskiem izmeklējumiem piegāde darbam ar analizatoru Architect i1000”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-1,Rīga,LV-1026

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Reaģentu imūnķīmiskiem izmeklējumiem piegāde darbam ar analizatoru Architect i1000

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33696500-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

29865.99 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IEmPol 2013/8

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Reaģentu imūnķīmiskiem izmeklējumiem piegāde darbam ar analizatoru Architect i1000
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
06/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA " Tamro", 40003133428

Pasta adrese: Kleistu iela 24

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: maija.butkevica@abbott.com

Tālruņa numurs: 67605582

Faksa numurs: 67605818

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 29865.99    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 29865.99    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv