Sludinājums: PAKOŠANAS ROBOTS

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA "BRABANTIA LATVIA" (40003901542)
Termiņš
04.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "BRABANTIA LATVIA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003901542

Adrese: Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., Latvija, LV-3251

Tālruņa numurs(-i): 25634895
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītāts Ralfs Amoliņš, tālr. 25634895, e-pasts: ralfs.amolins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: PAKOŠANAS ROBOTS
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 60000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 04/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3. kārta)
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340542__0_Pakosanasrobots1811213.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv