Rezultāts: Telemātikas un loģistikas apmācības; Ražošanas inženierzinību un vadības apmācības; Ražošanas un pārstrādes apmācības; Vides aizsardzības apmācības.

Publicēts
22.08.2016
22.08.2016
Pasūtītājs
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (40008056587)
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 22/08/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008056587

Adrese

Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981

Tālruņa numurs(-i)

67808968

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67808969

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Armands Lejas-Krūmiņš, projektu vadītājs, 67808968, armands.lejas-krumins@lpuf.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Telemātikas un loģistikas apmācības; Ražošanas inženierzinību un vadības apmācības; Ražošanas un pārstrādes apmācības; Vides aizsardzības apmācības.

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

04/07/2016

4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
"A. PUNDURA KONSULTĀCIJU CENTRS" , SIA 50003757531 Lielpriedes iela 12 k-1, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov. Latvija

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem

Nav iesniegts neviens atbilstošs piedāvājums

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv