Rezultāts: Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Izglītības un zinātnes ministrija (90000022399)
Uzvarētājs
Bastions Apsardze SIA (40003234068)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
izm.gov.lv/lv/publiskie-iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Izglītības un zinātnes ministrija, 90000022399

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Eduards Duhanovskis

Tālruņa numurs

67047844

Faksa numurs

67223905

E-pasta adrese

iepirkumi@izm.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://izm.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://izm.gov.lv/lv/publiskie-iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79710000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IZM 2016/3

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

19/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Bastions Apsardze SIA, 40003234068

Pasta adrese

Mazā Nometņu iela 47

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26491686

Faksa numurs

E-pasts

info@bastions.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punkta kārtībā. Piedāvātā ikmēneša pakalpojumu cena: 3467.50 EUR bez PVN.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv