Rezultāts: Speciālā bruņojuma iegāde ar piegādi

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde (9000002716)
Uzvarētājs
SIA „Norveks Sports LV” (40103410617), SIA "Zommers" (40003289047)
Summa
25 446,86 EUR
Sludinājums
www.ievp.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 10/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde , 9000002716
Pasta adrese: Stabu ielā 89
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1009 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Maksims Laškovs Tālruņa numurs: 67290318
E-pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv Faksa numurs: 67278697
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ievp.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ievp.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Speciālā bruņojuma iegāde ar piegādi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Speciālā bruņojuma iegāde ar piegādi

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Speciālā bruņojuma iegāde ar piegādi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
35200000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

25446.86 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IeVP 2015/16

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Speciālā bruņojuma iegāde ar piegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Norveks Sports LV”, 40103410617

Pasta adrese: Mazcenu aleja 25-8

Pilsēta/Novads: Jaunmārupe, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2166

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: udo@walters.lv

Tālruņa numurs: 29222279

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 283.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 283.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Speciālā bruņojuma iegāde ar piegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Zommers", 40003289047

Pasta adrese: Kr.Barona iela 31

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sandra.libeka@zommers.lv

Tālruņa numurs: 67280790

Faksa numurs: 67280791

Vispārējā interneta adrese (URL): www.zommers.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13363.56    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13363.56    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Speciālā bruņojuma iegāde ar piegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Zommers", 40003289047

Pasta adrese: Kr.Barona iela 31

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sandra.libeka@zommers.lv

Tālruņa numurs: 67280790

Faksa numurs: 67280791

Vispārējā interneta adrese (URL): www.zommers.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15280    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15280    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Atbilstoši nolikuma noteikumiem


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv