Sludinājums: Salmu, zāles smalcinātājs

Publicēts
13.02.2018
13.02.2018
Pasūtītājs
Murmastienes pagasta zemnieku saimniecība "Ābeles" (47101011815)
Termiņš
27.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Murmastienes pagasta zemnieku saimniecība "Ābeles"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47101011815

Adrese

"Ābeles", Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, Latvija, LV-4835

Tālruņa numurs(-i)

29101607

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Ivars Gruduls, T:29101607; abelessilagals@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Salmu, zāles smalcinātājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Ābeles", Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Ābeles", Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

527010__0_salmuzalsmalcinkopija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv