Sludinājums: “Medicīnas preču piegāde laboratorijas vajadzībām SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (lv-40003246)
Termiņš
12.02.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
63622658
Sludinājums
www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/ne...
Tālrunis
63621313

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", LV 40003246

Pasta adrese

Inženieru iela 60

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Zane Dzintare - Štrāla

Tālruņa numurs

63622658

Faksa numurs

63621313

E-pasta adrese

zane.dzintare@ventspils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ziemelkurzemesslimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/new-iepirkumi.html

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

“Medicīnas preču piegāde laboratorijas vajadzībām SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (Inženieru ielā 60, Ventspilī , Stendes ielā 1, Talsos)

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Medicīnas preču piegāde laboratorijas vajadzībām

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33000000-0

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZRS 2016/2

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 12/02/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Darba dienās plkst. 08:00–12:00 un plkst. 13:00-16:30 (pirmdienās līdz plkst.17:30, piektdienās līdz plkst.15:30)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 12/02/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma izpildes termiņš: divi gadi no līguma noslēgšanas brīža vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līgums tiek slēgts par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv