Rezultāts: Elpošanas tehnisko palīglīdzekļu piegāde un apkalpošana

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (40003273900)
Uzvarētājs
SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099)
Summa
10 609,50 EUR
Sludinājums
www.nrcvaivari.lv/?43...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", 40003273900
Pasta adrese: Asaru prospekts 61
Pilsēta/Novads: Jūrmala Pasta indekss: LV-2008 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ligita Nelsone Tālruņa numurs: 67185450
E-pasta adrese: ligita.nelsone@tpc.nrc.lv Faksa numurs: 67766314
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv/?43

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Elpošanas tehnisko palīglīdzekļu piegāde un apkalpošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs, Ventspils ielā 53, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Skābekļa koncentratoru 3 gab. (kopā ar papildaprīkojumu) piegāde un pasūtītāja personāla apmācība tā lietošanā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33100000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10609.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NRC "Vaivari" 2015/31TPC

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Skābekļa koncentratora (kopā ar papildaprīkojumu) piegāde un pasūtītāja personāla apmācība tā lietošanā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
02/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Arbor Medical Korporācija", 40003547099

Pasta adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts

Pilsēta/Novads: Ķekavas

Pasta indekss: LV-1076

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: arbor@arbor.lv

Tālruņa numurs: 67620126

Faksa numurs: 67620070

Vispārējā interneta adrese (URL): www.arbor.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10609.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10609.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums par iepirkuma priekšmeta 1. un 3. daļu pārtraukts, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma priekšmeta 1. un 3. daļas tehniskās specifikācijas dokumentos.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv