Rezultāts: Medikamentu un medicīnas preču piegāde Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” vajadzībām

Publicēts
31.03.2015
31.03.2015
Pasūtītājs
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" (90001474442)
Uzvarētājs
a/s "Recipe Plus" (40003234547)
Summa
13 230,61 EUR
Sludinājums
www.krustpils.lv/lv/iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", 90001474442
Pasta adrese: "Pansionāts Jaunā Muiža", "Jaunā muiža", Kūku pagasts, Krustpils novads
Pilsēta/Novads: - Pasta indekss: LV-5222 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Daina Bebre Tālruņa numurs: 25737267
E-pasta adrese: pansionats@inbox.lv Faksa numurs: 652 32771
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.krustpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.krustpils.lv/lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Medikamentu un medicīnas preču piegāde Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", pēc adrese: "Pansionāts Jaunā Muiža", Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Medikamentu un medicībnas prču piegāde Krustpils novada pašvaldības aģentūras vajdzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33600000-6 33610000-9
33620000-2
33630000-5
33640000-8
33650000-1
33660000-4
33670000-7
33140000-3
33690000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13230.61 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

p/a "Jaunāmuiža" 2015/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: IEPIRKUMA LĪGUMS
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
31/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: a/s "Recipe Plus", 40003234547

Pasta adrese: Mūksalas 41b

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@recipe.lv

Tālruņa numurs: 67815842

Faksa numurs: 67815844

Vispārējā interneta adrese (URL): www.recipe.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13230.61    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13230.61    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv