Sludinājums: Mēbeļu ražošanas ceha būvniecība

Publicēts
09.05.2018
09.05.2018
Pasūtītājs
SIA "SEL RA ART" (43603034061)
Termiņš
04.06.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "SEL RA ART"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603034061

Adrese

"Purmaļi 2", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV-4154

Tālruņa numurs(-i)

26150665

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Gundega Frišmane

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mēbeļu ražošanas ceha būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Purmaļi 2", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

28/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

226800 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

04/06/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Purmaļi 2", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv