Sludinājums: MĒBEĻU IEGĀDE DARBA VIETU APRĪKOŠANAI

Publicēts
28.09.2016
28.09.2016
Pasūtītājs
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" (40003239385)
Termiņš
10.10.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Līga Neilande
E-pasts
Sludinājums
www.aic.lv/portal/par-aic/iepirkumi...
Tālrunis
29228043

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 28/09/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs", 40003239385

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

Lv-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Līga Neilande

Tālruņa numurs

29228043

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

iepirkumi.projekts@aic.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aic.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.aic.lv/portal/par-aic/iepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Nodibinājums
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

MĒBEĻU IEGĀDE DARBA VIETU APRĪKOŠANAI

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Piegāde: Dzirnavu iela 16 (3.stāvs), Rīga, LV-1010

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC un projekta vajadzībām

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39100000-3

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  4 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AIC 2016/6

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 10/10/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 9:00 - 17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 10/10/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ESF, Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Adrese, kur var saņemt iepirkuma dokumentus

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs", 40003239385

Pasta adrese

Dzirnavu iela 16 (3.stāvs)

Pilsēta / novads

Riga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Līga Neilande

Tālruņa numurs

29228043

Faksa numurs

-

E-pasts

iepirkumi.projekts@aic.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.aic.lv

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs", 40003239385

Pasta adrese

Dzirnavu iela 16 (3.stāvs)

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Līga Neilande

Tālruņa numurs

29228043

Faksa numurs

-

E-pasts

iepirkumi.projekts@aic.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.aic.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv