Sludinājums: Trauku iegāde Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003407881)
Termiņš
02.07.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Olga Zaikovska
E-pasts
Sludinājums
www.dpns.gov.lv/index.php/lv/iepirk...
Tālrunis
65402265, 65402220

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", 50003407881
Pasta adrese: L.Dārza ielā 60/62
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5417 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Olga Zaikovska Tālruņa numurs: 65402265, 65402220
E-pasts: iepirkumi@dpns.gov.lv Faksa numurs: 65402221
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dpns.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.dpns.gov.lv/index.php/lv/iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Trauku iegāde Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Trauku iegāde Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39221100-8 39221200-9
39221220-5
39221240-1
39221210-2
39221130-7
39221120-4
39222200-6
39221190-5

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 30 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPNS 2015/11

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 02/07/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.00-12.00, 12.30-16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/07/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

02/07/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00
Vieta:  1.korpusa 1.stāva konferenču zālē, Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv