Rezultāts: Tūrisma informācijas stenda nodrošināšana tūrisma informācijas materiālu eksponēšanai starptautiskās lidostas „RĪGA” tranzīta telpās

Publicēts
14.04.2014
14.04.2014
Pasūtītājs
Tūrisma attīstības valsts aģentūra (90000431840)
Uzvarētājs
JCDecaux Latvija, SIA (40003310198)
Summa
33 093,53 EUR
Sludinājums
www.tava.gov.lv/lv/iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 14/04/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 90000431840
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1519 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Guntis Kozinda Tālruņa numurs: 67229945
E-pasta adrese: info@latvia.travel Faksa numurs: 67358128
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tava.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.tava.gov.lv/lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Tūrisma informācijas stenda nodrošināšana tūrisma informācijas materiālu eksponēšanai starptautiskās lidostas „RĪGA” tranzīta telpās

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Tūrisma informācijas stenda nodrošināšana tūrisma informācijas materiālu eksponēšanai starptautiskās lidostas „RĪGA” tranzīta telpās

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39154100-7 79931000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

33093.53 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

TAVA 2014/13

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tūrisma informācijas stenda nodrošināšana tūrisma informācijas materiālu eksponēšanai starptautiskās lidostas „RĪGA” tranzīta telpās
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
25/03/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: JCDecaux Latvija, SIA, 40003310198

Pasta adrese: Krišjāņa Valdemāra 9-3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: elina.pika@jcdecaux.lv

Tālruņa numurs: 26642778

Faksa numurs: 67322639

Vispārējā interneta adrese (URL): www.jcdecaux.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 33093.53    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 33093.53    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv