Rezultāts: Pūšaminstrumentu piegāde Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai 2016

Publicēts
06.01.2017
06.01.2017
Pasūtītājs
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola (90000013095)
Uzvarētājs
SIA "ES projekti" (40003824633), SIA "RDL" (40003215103)
Summa
5 388,00 EUR
Sludinājums
edmv.lv/index.php/2013-11-11-12-59-...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 06/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, 90000013095

Pasta adrese

Kalnciema iela 10 k-2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Iveta Dreiblate, Jānis Karulis

Tālruņa numurs

676 12332, 29864162

Faksa numurs

676 12653

E-pasta adrese

kanceleja@edmv.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.edmv.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://edmv.lv/index.php/2013-11-11-12-59-20/budzeta-izdevumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Pūšaminstrumentu piegāde Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai 2016

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Kalnciema iela 10 k-2, LV-1048, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Pūšaminstrumentu - 1 flautas, 1 fagota, 1 kabatas trompetes, 1 kornetes un 2 trombonu piegāde Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai, mācību procesa vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
37314000-2 37314320-1
37312100-9
37312200-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5388 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

EDMV 2016/7

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: MŪZIKAS INSTRUMENTU PIEGĀDE Nr.EDMV 2016/7-01

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

28/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ES projekti", 40003824633

Pasta adrese

Zeltrītu iela 6 - 11

Pilsēta / novads

Mārupe, Rīgas rajons

Pasta indekss

LV-2167

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20011121

Faksa numurs

67876476

E-pasts

vairis@nartiss.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.nartiss.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4694    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4694    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: MŪZIKAS INSTRUMENTU PIEGĀDE Nr.EDMV 2016/7-02

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

28/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "RDL", 40003215103

Pasta adrese

Dzirnavu iela 113, veikals "Mūzikas centrs"

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29234066

Faksa numurs

E-pasts

muzikascentrs@muzikascentrs.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.muzikascentrs.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 694    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 694    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

Piedāvājums ar viszemāko cenu iepirkuma daļām: SIA "ES projekti" - "Fagots", "Kornete" , "2 Tromboni"; SIA "RDL" - "Flauta", "Kabatas Trompete".

Avots: pvs.iub.gov.lv