Sludinājums: „Mūzikas instrumentu piegāde Daugavpils novada Naujenes Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām”

Publicēts
24.08.2015
24.08.2015
Pasūtītājs
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde (90000073501)
Termiņš
04.09.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Spodris Kačāns, Ērika Karņicka
E-pasts
Sludinājums
www.naujene.lv/publiskie-iepirkumi...
Tālrunis
65450287, 26444898, 65476842, 26252352

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 24/08/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde, 90000073501
Pasta adrese: Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts
Pilsēta/Novads: Daugavpils novads Pasta indekss: LV-5462 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Spodris Kačāns, Ērika Karņicka Tālruņa numurs: 65450287, 26444898, 65476842, 26252352
E-pasts: jurists@naujene.lv Faksa numurs: 654-76857
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.naujene.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.naujene.lv/publiskie-iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

„Mūzikas instrumentu piegāde Daugavpils novada Naujenes Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils novada Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Mūzikas instrumentu piegāde Daugavpils novada Naujenes Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
37310000-4

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  1 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NPP 2015/11

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 04/09/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks pirmdienās- ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 12:30, un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās- no plkst. 8:30 līdz 12:30, no plkst.13:00 līdz 16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 04/09/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv