Sludinājums: Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Termiņš
26.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas vadītāja Maruta Brūkle
E-pasts
Sludinājums
www.bank.lv...
Tālrunis
67022434

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Banka, 90000158236
Pasta adrese: Kr.Valdemāra iela 2a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas vadītāja Maruta Brūkle Tālruņa numurs: 67022434
E-pasts: konkursi@bank.lv Faksa numurs: 67022420
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LVZ
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Iesaiņojumus piegādā kaltuvēm saskaņā ar tehnisko specifikāciju (noteikumu 1. un 2. pielikums).

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Divu veidu 2 euro piemiņas monētas kartona suvenīriesaiņojumu un deviņu monētu apgrozības monētu komplekta kartona suvenīriesaiņojuma (tālāk tekstā – iesaiņojumi) izgatavošana un piegāde Lietuvas kaltuvei UAB "Lietuvos monetų kalykla" un Vācijas kaltuvei "Staatliche Münzen Baden-Württemberg" (tālāk tekstā – kaltuves) saskaņā ar iepirkuma noteikumu (tālāk tekstā – noteikumi) tehnisko specifikāciju (noteikumu 1. un 2. pielikums), Latvijas Bankas izstrādāto iesaiņojumu dizainu un līguma projektu (noteikumu 4. pielikums). Apgrozības monētu komplekta iesaiņojuma tehnisko zīmējumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt, sazinoties ar noteikumu 7.2. punktā minēto kontaktpersonu.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
37000000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 42 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LB 2015/60

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 26/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 26/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma izpildes laiks – iesaiņojumus piegādā kaltuvēm 6 (sešu) nedēļu laikā pēc elektroniskā formā sūtīta iesaiņojumu dizaina saņemšanas no Latvijas Bankas, neskaitot laiku, kas Latvijas Bankai nepieciešams iesaiņojumu paraugu apstiprināšanai.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv