Rezultāts: Automodelisma trases izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Jaunatnes centram “Vinda”

Publicēts
20.05.2015
20.05.2015
Pasūtītājs
Valmieras pilsētas pašvaldība (90000043403)
Uzvarētājs
IK "MAKETU DARBNĪCA" (44102036448)
Summa
10 000,00 EUR
Sludinājums
www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/pub...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 2
Pilsēta/Novads: Valmiera Pasta indekss: LV-4201 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš Tālruņa numurs: 64207149
E-pasta adrese: raivis.grivins@valmiera.lv Faksa numurs: 64207125
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmiera.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Automodelisma trases izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Jaunatnes centram “Vinda”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas iela 42, Valmiera

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Automodelisma trases izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Jaunatnes centram “Vinda”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
37480000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10000 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPP 2015/034P

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Automodelisma trases izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Jaunatnes centram “Vinda”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: IK "MAKETU DARBNĪCA", 44102036448

Pasta adrese: Jāzepa Vītola iela 2A-3

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV-4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: jfp@inbox.lv

Tālruņa numurs: 25986783

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv