Rezultāts: Preču piegāde VSAXC “Kurzeme” filiāļu klientu brīvā laika pavadīšanai

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" (90000063880)
Uzvarētājs
SIA "Baltmedika" (40002081735), SIA "RDL" (4000321510)
Summa
4 775,63 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme", 90000063880
Pasta adrese: Iļģi
Pilsēta/Novads: Grobiņas novads Pasta indekss: LV-3430 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ināra Griezīte Tālruņa numurs: 26693448
E-pasta adrese: inara.griezite@vsackurzeme.gov.lv Faksa numurs: 63491118
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsackurzeme.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsackurzeme.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Sociālā aprūpe
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Preču piegāde VSAXC "Kurzeme" filiāļu klientu brīvā laika pavadīšanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Preču piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu kjlientu brīvā laika pavadīšanai

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Preču piegāde VSAC "Kurzeme" filiāļu klientu brīvā laika pavadīšanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
37000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4775.63 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAC "Kurzeme" 2013/30

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ergoterapijas, fizioterapijas un sporta preču piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Baltmedika", 40002081735

Pasta adrese: Senču prospekts 51. Baltezers

Pilsēta/Novads: Garkalnes novads

Pasta indekss: LV-2164

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67990261

Faksa numurs: 67990888

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3795.63    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3795.63    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Mūzkas instrumentu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "RDL", 4000321510

Pasta adrese: Dzirnavu ielā 113

Pilsēta/Novads: Rīgā

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: muzikascentrs@muzikascentrs.lv

Tālruņa numurs: 29234066

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 980    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 980    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkuma daļā Nr.2 nav pieteicies neviens pretendents un iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv