Sludinājums: Traktors

Publicēts
08.11.2018
08.11.2018
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Polleiši" (48501013416)
Termiņš
23.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "Polleiši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501013416

Adrese

Saldus novads, Zirņu pagasts, Dravnieki, Latvija, LV 3801

Tālruņa numurs(-i)

25923093

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Staņislavs Statkus

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

''Polleiši'', Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3864

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: ''Polleiši'', Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3864

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

559344__0_spectraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv